KUENZ CITY


kuenz_tn1.jpg kuenz_tn2.jpg kuenz_tn3.jpg
kuenz_tn4.jpg kuenz_tn5.jpg


Úlohou účastníkov bolo zhromaždiť čo najviac finančných prostriedkov, ktoré získavali plnením úloh s rôznou tembuildingovou tematikou. Za nahromadený kapitál si vybudovali svoje KUNZ mestečko, v ktorom prebiehala „skutočná“ výroba.