REFERENCIE

Naše skúsenosti pochádzajú z investičných projektov, z projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni realizovaných pre samosprávne orgány, z aktivít pre klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach priemyslu, v zdravotníctve, energetike, hoteliérstve, v IT, telekomunikačnom sektore, v odvetví priemyselného developmentu, či neziskovom sektore.

Image Image   Image
Vztahy s médiami Manažment podujatí   Korporatívna komunikácia
 
Image Image   Image
Tréningy Teambuildingy   Web manažment
 
Image Image   Image
Interná komunikácia Strategické poradenstvo
a krízová komunikácia
  Zodpovedné podnikanie
a firemná filantropia