Pestré mestečko neziskových organizácií

kn1_tn.jpg kn6_tn.jpg kn3_tn.jpg
kn4_tn.jpg 2_kn5_tn.jpg kn2_tn.jpg


Agentúra A&D Global Business Relations zorganizovala pre Karpatskú nadáciu podujatie pod názvom Pestré mestečko neziskových organizácií. Táto prezentácia neziskoviek z východného Slovenska sa uskutočnila 12. júna 2009 v priestoroch OC Optima v Košiciach ako súčasť 16. ročníka Medzinárodnej balónovej fiesty. „Pestré mestečko“ v 15 stánkoch interaktívnou formou poukázalo na rôzne spôsoby, ako neziskový sektor reaguje na potreby v našej spoločnosti.