Počas roka 2008 sme zastrešovali komunikáciu s médiami pre celosvetovo najväčšieho developera logistických parkov. Našou primárnou úlohou vytvoriť a rozvíjať vzťahy s odbornými a ekonomickými periodikami na Slovensku. Mali sme ProLogisu pomôcť zabezpečiť, aby ho relevantná verejnosť vnímala ako odvetvového lídra a zintenzívniť medializáciu klienta. V roku 2008 sa počet výstupov o ProLogise, spomínajúcich ProLogis alebo uvádzajúcich vyjadrenia manažérov spoločnosti takmer strojnásobil v porovnaní s rokom 2007 (122 v 2008 k 42 v 2007).